Inschrijven

Inschrijven

Het inschrijven voor het ZePaKa gebeurd via de leiding.

Leeftijdsgrenzen

Wij volgen de richtlijnen van het LSW:

Elk jaar krijgen we vragen over de leeftijdseisen voor deelnemers. Deze zijn terug te vinden in de deelnemersvoorwaarden. Een ploeg telt minimaal 5 en maximaal 7 deelnemers. Deelnemers mogen op de eerste dag van de LSW niet ouder zijn dan 15 jaar, en niet jonger dan 11 jaar.  In een ploeg van vijf personen mogen maximaal twee leden 15 jaar zijn, voor ploegen van zes of zeven personen geldt dat hooguit drie leden 15 jaar mogen zijn. Ploegen die hiervan afwijken worden uitgesloten van deelname. De LSW maakt geen uitzonderingen. Informeer de deelnemers aan je RSW hierover zodat ze niet voor onaangename verrassingen komen te staan.