Opdrachten

Opdrachten

Tijdens het ZePaKa wordt jullie creativiteit o.a. beoordeelt d.m.v. onderstaande 3 opdrachten.

Opdracht 1: Joker

De beoordeling vindt plaatst op een moment tijdens het ZePaKa.

  • voorzien van tenminste jullie patrouillenummer

Opdracht 2: Patrouille schild

Om te zien welke patrouilletent bij welke patrouille hoort, dienen jullie een patrouille schild te maken, welke jullie voor de tent dienen te plaatsen.
De beoordeling vindt plaatst op een moment tijdens het ZePaKa.

Het schild dient te voldoen aan de volgende punten:

  • in het thema van dit jaar
  • patrouille naam
  • patrouille nummer
  • kleuren subkamp

Opdracht 3: Sociale Media

Hoe jullie het op het sociale medium Instagram doen. Dit is dus een opdracht welke vooraf aan het ZePaKa wordt beoordeelt door de jury.

De jury beoordeelt jullie voortgang van het tot stand komen van de eerste opdracht. De beoordeling vindt plaats op 12 mei.

Er wordt beoordeelt op de volgende punten:

  • het aantal likes
  • de orginaliteit van de foto’s
  • digitaal dagboek: het proces van het maken van het kompas van opdracht 1
  • Iedere foto dient voorzien te zijn van de hashtag van het huidige jaar; bijv. #zpk23