Inschrijven

Inschrijven

Om daadwerkelijk mee te kunnen doen aan het ZePaKa dien je je als groep eerst aan te melden (d.m.v. voorinschrijven) aan deze activiteit en aan te geven hoeveel patrouilles je verwacht af te vaardigen. Het voorinschrijven zal in december weer mogelijk gemaakt worden op deze pagina.

Met deze voorinschrijvingen kunnen wij het ZePaKa beter organiseren en zo goed als mogelijk rekening houden de beperkingen die we als organisatie van het ZePaKa kennen. Een belangrijke beperking is bijvoorbeeld het maximaal aantal patrouilles dat we kunnen laten deelnemen aan deze activiteit. Meer over het maximaal aantal patrouilles kan je lezen op Over het ZePaKa.

Leeftijdsgrenzen

Wij volgen de richtlijnen van het LSW:

Elk jaar krijgen we vragen over de leeftijdseisen voor deelnemers. Deze zijn terug te vinden in de deelnemersvoorwaarden. Een ploeg telt minimaal 5 en maximaal 7 deelnemers. Deelnemers mogen op de eerste dag van de LSW niet ouder zijn dan 15 jaar, en niet jonger dan 11 jaar.  In een ploeg van vijf personen mogen maximaal twee leden 15 jaar zijn, voor ploegen van zes of zeven personen geldt dat hooguit drie leden 15 jaar mogen zijn. Ploegen die hiervan afwijken worden uitgesloten van deelname. De LSW maakt geen uitzonderingen. Informeer de deelnemers aan je RSW hierover zodat ze niet voor onaangename verrassingen komen te staan.