Kampregels

Kampregels

Bij ieder kamp gelden regels en voor het ZePaKa gelden onderstaande punten. Het niet naleven van deze regels leidt tot uitsluiting van (verdere) deelname.

 • De leiding heeft altijd gelijk.
 • We maken geen vuur op de grond.
 • Afval komt in de vuilniszakken terecht.
 • Niet graven in de grond.
 • Er mag niet gesprokkeld worden.
 • We laten dieren, planten en bomen met rust.
 • We zijn te gast op het Groede Podium en iedere deelnemer aan het ZePaKa dient zich dan ook zo te gedragen; dat wil zeggen tegenover de gasten van het Groede Podium en niet te verblijven in de horeca, op het terras en trampolines van Groede Podium; deze behoren niet tot ons kampterrein.
 • Buiten het kampterrein gelden normale verkeers- en gedragregels.
 • De deelnemer die ’s nachts geluidsoverlast veroorzaakt, kan de volgende ochtend meteen zijn tas pakken; je wordt uitgesloten van verdere deelname van het ZePaKa.*
 • Op het kampeerterrein mag ’s avonds na 22.00 uur tot ’s morgens 08.00 uur geen muziek gedraaid worden of andere vormen van lawaai gemaakt worden.*
 • Om het kampterrein te mogen verlaten moet eerst toestemming gevraagd worden aan de subkampouders. Onder het kampterrein wordt verstaan de plek waar wij als ZePaKa ons kamp hebben opgezet; het veld aan het begin van Groede Podium dat normaal gezien als parkeerveld wordt gebruikt.
 • Staftent en kooktent is enkel voor de leiding.
 • Bij het openen, sluiten, speluitleg en themastukken is iedereen vanzelfsprekend stil.
 • De watertank is enkel bedoeld voor bijvullen van jerrycans. Tandenpoetsen, wassen en afwassen gebruik je de jerrycan bij de tent voor.
 • Iedereen neemt zijn eigen vuilniszakken mee terug naar ‘huis’.
 • Fietsen op de daarvoor bestemde plaatsen parkeren.
 • We houden het leuk voor iedereen. Saboteren van andere patrouilles is niet toegestaan.
 • Mobiele telefoon is enkel voor nood tijdens dagtocht.
 • Een EHBO’er en EHBO materiaal is aanwezig in de EHBO tent.
 • Voor al je vragen en problemen kun je terecht bij je subkampouders.
 • Bij het luiden van de bel dient iedereen zich te verzamelen bij de vlaggenmast.
 • Iedereen draagt zijn uniform bij het openen, sluiten en de dagtocht.
 • Roken door deelnemers jonger dan 18 jaar is niet toegestaan en mag alleen op de daarvoor aangewezen plek.
 • Gebruik van drugs (soft- en harddrugs) door deelnemers of medewerkers is niet toegestaan en leidt tot uitsluiting van (verdere) deelname.
 • Alcoholgebruik door deelnemers jonger dan 18 jaar is niet toegestaan en alleen op de momenten die zijn vermeld in het programma.