#6 – Calamiteiten

#6 – Calamiteiten

7.1 Contacten
7.2 Procedures
Voorstel: oefening brand in de kookstaftent in de eerste nacht net na stafoverleg?
Bij de omstandigheden waarbij het noodzakelijk is te evacueren van het kampterrein dienen de volgende stappen in deze volgorde genomen te worden:
De Algemene Kampleiding bepaald het moment van evacuatie en op welke plek wordt verzameld (windrichting) en belt het alarmnummer.
De Hulpverleners
De leiding wordt gewaarschuwd en de subkampstaf worden geactiveerd
BHV-ers op het terrein checken voor eerste hulp.
Twee man leiding wordt naar de slagboom gestuurd met een drie plattegronden (voor elke hulpdienst 1) en de sleutel om deze en de straat ervoor te vrij houden om de hulpdiensten zo snel mogelijk het terrein op te kunnen laten.
Subkampstaf allameert de scouts in hun subkamp en wijst ze naar de juiste brandgangen naar de verzamelplek.
De overige leiding begeleid de scouts naar het VP.
Subkampouders lopen de tenten nogmaals langs en nemen de aanwezigheidslijsten mee.
Op het VP verzamelen per subkamp en de scouts worden in gechecked op aanwezigheid.
Lopen over het onverharde deel, zodat de beste route voor de hulpdiensten berijdbaar blijft. De weg van de slagboom lopen over asfalt! Bij openbare wegen in de berm blijven lopen.
Terugkeer naar het kampterrein mag alleen na duidelijke goedkeuring en de groep in totaal is aangesproken door de subkampleiding, welke op de hoogte zijn gebracht door de Algemen kampleiding.