#1 – Organisatie

#1 – Organisatie

 1. Teams

  (welke teams met coördinatoren)

  1. Organisatie

   Kampleiding
   Leden van het Team Spel & Programma
   Coördinatoren van de verschillende teams

  2. EHBO

  3. Hulpverleners

   Alle leiding die bij het inschrijven van de activiteit heeft aangegeven beschikbaar te zijn én in het bezit is van een geldig BHV en/of een geldig EHBO diploma

  4. Kookstaf

  5. Werkploeg

  6. Logistiek

  7. Public Relations

  8. Thema

  9. Gemeentebelangen

  10. Programma

   Vrijdagavond
   Dagtocht
   Zondagochtend

  11. Jury

  12. Subkampen

  13. Penningmeester

   De PM wordt per activiteit gekozen tijdens de voorbereidende speltakoverleg van de activiteit.
   De PM wordt bedankt voor zijn inzet bij de evaluatie van de activiteit en wordt van zijn/haar functie ontheven van plicht. Daar gelaten dat de afsluitnota is opgesteld en is overgedragen aan de penningmeester van de Regio. En de eventuele retouren aan de leiding en/of deelnemers zijn voldaan, alsmede de declaraties.
   Derhalve kunnen declaraties uiterlijk worden gehonoreerd tijdens de evaluatie van de betreffende activiteit.
   De PM dient bij tijds een begroting op te stellen zodat hierdoor duidelijkheid wordt verschaft omtrent de inschrijfgelden van de betreffende activiteit.
   De PM dient de begroting voor de activiteit, ten minste een maand voor de aanvang van de activiteit, in te dienen bij de penningmeester van de regio, zodat hij/zij deze kan beoordelen en uiteindelijk kan goedkeuren.
   Na goedkeuring van de RPM is de activiteit pas verzekerd van financiële back-up van de regio bij financiële tekortkomingen en is de activiteit een officieel erkende activiteit van Regio zeeland. Hierdoor is de activiteit een regionale activiteit en kunnen groepen van Regio Zeeland deelnemen aan de activiteit.
   (zie 8.1.2 Groepen buiten Zeeuws-Vlaanderen)

  14. Overige leiding

 2. Extern

  (Wie draagt bij, waarom en hoe)

  1. Waterboer

   Bij de waterboer wordt de watervat (? liter) gevuld. Dit gebeurd 2 tot drie keer gedurende de activiteit. Het watervat wordt in opdracht van de Kookstaf verantwoordelijke gevuld en wordt door Team Logistiek uitgevoerd.
   Contactpersoon: x, 06-12345678
   Naam: Waterboer
   Adres: de weg bij ZePaKa 2010

  2. Staatsbosbeheer

  3. Frietboer

   Leiding die tijdens het opbouwen van het kampterrein aanwezig zijn, hebben geen tijd om een warme maaltijd te bereiden, evenzo kan de kookstaf hier niet voor zorg dragen daar de kookstaf tent nog niet in gereedheid is. In de middag wordt daarom een bestelling opgenomen door diegene die hiervoor de meeste tijd heeft. Bij de frituur in Philippine wordt nl. om friet gegaan.
   Aangezien het om een bestelling gaat voor ongeveer 15 personen, is het noodzakelijk om de frituur op de hoogt te brengen dat we een grote bestelling gaan plaatsen. Dit dient telefonisch/ persoonlijk een paar weken van te voren gedaan te worden; met de vermelding van hoeveel personen en het tijdstip van bestellen/ophalen! Het beste tijdstip om te bestelling te gaan halen is rond half 5, zodat er in alle rust nog gegeten kan worden.
   Bedrijf:
   Adres:
   Telefoon:

  4. LSW

  5. Regio Zeeland

  6. EHBO

  7. SupCom

   Voor de jury hebben we een printer, computer en papier nodig om voornamelijk de tussenstanden & eindstand te kunnen uitprinten, alsmede op de activiteit noodzakelijke aanpassingen in bijvoorbeeld lijsten. Dit apparatuur is niet vanzelfsprekend aanwezig en dient bijtijds geregeld te worden.
   Contactpersoon: Marty Kindt, 06-12345678
   Bedrijf: SupCom
   Adres:

  8. Spar IJzendijke

   De kookstaf

  9. Sligro