#7 – Reglement

#7 – Reglement

 1. Algemeen

  1. Zeeuws-Vlaamse groepen

   Zeeuws-Vlaamse groepen hebben ten alle tijden recht op deelname aan het ZePaKa, mits zij zich aangemeld hebben via de voorinschrijving op de maniernwelke de organisatie heeft aangegeven.

  2. Groepen buiten Zeeuws-Vlaanderen

   Scouting groepen buiten de SubRegio Zeeuws-Vlaanderen kunnen zich aanmelden via de voorinschrijving en kunnen alleen verzekerd zijn van deelname, indien hiervoor nog plek is en op basis van volgorde van voorinschrijving en één patrouille per speltak per groep.

  3. Leeftijdsgrenzen & ploegsamenstelling

   De leeftijdsgrenzen van de deelnemende scouts per patrouille zijn conform de richtlijnen van het L.S.W., met die uitzondering dat patrouilles van 4 leden ook mogen deelnemen. Patrouilles van 8 leden mogen ook deelnemen maar moeten zich er van vergewissen dat 1 lid niet mee zal kunnen gaan naar het L.S.W.

   Binnen scouting kennen we een aantal leeftijdsgroepen. Elke leeftijdsgroep heeft een spelaanbod dat aangepast is aan de mogelijkheden van kinderen in die leeftijd. De RSW en LSW zijn voor scouts en zijn afgestemd op hun spelaanbod. Om een sportief verloop van de wedstrijden te bewerkstelligen, worden de leeftijdsgrenzen voor de deelnemers gehanteerd, zoals die door de Landelijke Raad zijn vastgesteld.
   Die luiden als volgt:
   • Deelnemers mogen op de eerste dag van de LSW niet ouder zijn dan 15 jaar, en niet jonger zijn dan 11 jaar.
   • Voor een evenwichtige verdeling binnen de ploegen hanteren wij de regel dat maximaal de helft van een ploeg 15 jaar mag zijn. In een ploeg van vijf personen mogen maximaal twee leden 15 jaar zijn, voor ploegen van zes of zeven personen geldt dat hooguit drie leden 15 jaar mogen zijn.
   • Een ploeg moet uit minimaal 5 en maximaal 7 personen bestaan.
   • Ploegen die een of meer leden hebben die te oud zijn, minder dan 5 personen hebben of een onevenwichtige leeftijdsverdeling kennen, worden van deelname uitgesloten !!!
   We verzoeken iedereen de inschrijving volledig en juist te verzorgen. Dit is in het belang van de deelnemers. Het is een grote teleurstelling om tijdens de wedstrijden te moeten horen niet mee te mogen doen.

  4. Leiding

   Iedere leiding mag tijdens de activiteit géén hulp bieden aan patrouilles, tenzij de subkamp staff hierom gevraagd heeft. Een aantekening hiervan zal worden gemaakt in de jurybeoordeling.
   Alle leiding stelt zich ten dienste van de activiteit door inschrijving. Ten tijde van de activiteit waar je op de momenten geen functie vervult, wordt je verwacht ondersteuning te verlenen aan het programma.
   Je wordt verwacht op tijd aanwezig te zijn op de momenten dat het programma hierom vraagt om het verloop van het programma niet te belemmeren.

  5. Geschillen

   Geschillen tussen de verschillende groepen dienen altijd gemeld te worden aan het Organisatie Team.

  6. Roken & Alcohol

   In het bijzijn van scouts wordt geen alcohol gedronken en pas tijdens en na het staf-overleg is er de gelegenheid tot het nuttigen van alcohol, welke wordt verstrekt door de activiteit tegen een geringe vergoeding.
   Alcohol dient met mate genuttigd te worden.
   Probeer het roken in het bijzijn van scouts te voorkomen.

  7. Eten

   Ontbijt, lunch & avondeten is alleen mogelijk op de tijdstippen zoals aangegeven in het programma. Buiten deze tijdstippen is er geen mogelijkheid daar de kookstaf de benodigde voorbereidingen moet treffen voor het verdere verloop van het programma. Het enige team die hierop een uitzondering vormt is de Nachtwacht.

 2. Deelname

  1. Uniform

   Scouts dienen gedurende de activiteit buiten het kampterrein altijd in volledig uniform te dragen, zoals dat bij elke groep gewoon is. Op het kampterrein volstaat de groepsdas en zoveel als mogelijk de themakleding.

  2. ’s Nachts

   Gedurende de nachten na het programma van de dag dient de scout te luisteren en te handelen naar de aanwijzingen die de Nachtwacht oplegt. Bij het niet gehoorzamen mag de nachtwacht dit melden bij de jury en in overleg met het OT hiervoor strafpunten opgelegd krijgen.

  3. Leiding

  4. Scouts

  5. Gasten